Poniższa polityka prywatności i plików cookies jest zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO)

Polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach strony internetowej www.creteyourlife.com, zwanej dalej Stroną.

Administratorem Strony jest Magdalena Tokarska, zamieszkała w Mourne, Kreta, prowadząca projekt pod nazwą CreteYourLife.

Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: saharita72@gmail.com

Dane osobowe

  1. Administratorem danych osobowych Użytkownika Strony (zwanego dalej użytkownikiem) jest CreteYourLife.
  2. CreteYourLife przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników. Gromadzone dane są wykorzystywane przede wszystkim do celów administrowania Stroną.
  3. CreteYourLife gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

 Uprawnienia Użytkownika

  1. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.

 Przetwarzanie danych

5.1 System informatyczny, z którego korzysta Strona automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz wchodząc na Stronę. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na Stronę i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji Strony w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

5.1 Strona korzysta z hostingu dostarczonego przez firmę Amazon Web Services, Inc

5.2. Weryfikacji polityki prywatności powyższej firmy można dokonać na stronie: https://aws.amazon.com/privacy/

 Formularz kontaktowy, komentarze

6.1 Użytkownik Strony może przekazywać swoje dane osobowe CreteYourLife,  za pomocą formularzy dostępnych na Stronie (formularz kontaktowy, komentarze).

6.2. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.

6.3 Kontaktując się z CreteYourLife za pośrednictwem poczty elektronicznej (w tym formularza kontaktowego), Użytkownik przekazuje CreteYourLife swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. W treści wiadomości Użytkownik może zawrzeć również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda Użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu.

6.4 Dane osobowe Użytkownika przekazywane w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania użytkownika. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

Media społecznościowe

7.1. Na Stronie mogą znajdować się odnośniki do usług innych firm, w tym wtyczki portali społecznościowych (Facebook), map (Google Maps) i filmów (YouTube). Korzystanie z tych aplikacji może powodować przesyłanie informacji o Użytkownikach do zewnętrznych podmiotów.

7.2. Przy niektórych treściach na Stronie stosowane są tzw. wtyczki społecznościowe do mediów społecznościowych (Facebook, Instagram). Za pomocą tych funkcji Użytkownik może podzielić się poszczególnymi treściami ze znajomymi z danych portali społecznościowych lub je polecić.

7.3. Polityka prywatności tych podmiotów dostępna jest na stronach.

Google: https://www.google.pl/intl/pl/policies
Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/cookies

Pliki cookies

8.1.  CreteYourLife wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie), służące identyfikacji przeglądarki internetowej Użytkownika.  Stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies.

8.2. Informacja na temat stosowania plików cookies wyświetlana jest Użytkownikowi przy pierwszej wizycie na Stronie. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności.

8.3. Dane zbierane za pośrednictwem plików cookies służą do celów statystycznych, jak również prezentowania odpowiednich treści. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych.  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

8.4. Użytkownik może tak skonfigurować przeglądarkę internetową, aby uniemożliwić przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Instytut informuje, że w takiej sytuacji korzystanie ze Strony przez użytkownika może być utrudnione.

Analiza statystyk

9.1. Strona korzysta z narzędzia Google Analytics, które wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez Administratora źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

9.2 Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

9.3 Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
Dane te stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.